2022-ieji yra paskelbti Lietuvos ir Europos Jaunimo metais, todėl jau nuo rugpjūčio mėnesio VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra patalpose įsikūrė dar viena atvira jaunimo erdvė, kuriama kartu su Jaunimo reikalų agentūra.

Ši aktyvaus jaunimo erdvė yra viena iš penkių Jaunimo reikalų agentūros iniciatyva įsteigtų Aktyvaus jaunimo erdvių, kuriamų pagal „Civi Youth spaces" koncepciją.

Visaginas, kaip pilotinis miestas, kuriame mėginama nauja darbo su jaunimu forma, pasirinktas ne atsitiktinai: mieste veikia aktyvios jaunimo organizacijos, verda pačios įvairiausios jaunimo veiklos, vyksta tik jaunimui skirti festivaliai ir renginiai. Naujai įsteigtos aktyvaus jaunimo erdvės tikslas - sudaryti sąlygas ir galimybes jaunimui dalyvauti naudingose veiklose arba organizuoti savo iniciatyvas.

Visagine įkurtoje aktyvaus jaunimo erdvėje jaunimas ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami į veiklas, kurios atspindi Lietuvos ir Europos Jaunimo metų  tikslus. Aktyvaus jaunimo erdvė yra atvira jaunimui nemokamai organizuoti savo renginius ir kitas iniciatyvas, suteikiant reikalingas priemones ir erdvę, taip mažinant kliūtis jaunimui aktyviai veikti. Kuriant ir plėtojant aktyvaus jaunimo erdvės veiklas aktyviai dalyvauja Visagino edukacijų centras, meno rezidencija „Točka“, Lietuvos moksleivių sąjunga, Visagino Liberalus Jaunimas, neformali jaunimo organizacija „EIS“ ir kt. Rugsėjo mėnesio pradžioje atlikta apklausa parodė, jog Visagine veikiančios jaunimo organizacijos kokybiškai atlieka savo funkcijas, kas mėnesį vidutiniškai organizuoja po 3-5 veiklas ir į kiekvieną savo organizuojamą veiklą pritraukia po 9-11 dalyvių (nuo 14 iki 18 m. amžiaus), dalyvauja projektinėje veikloje, tačiau ne visuomet geba suvienyti jėgas ir bendradarbiauti tarpusavyje. Kaip nurodė apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai, Visagino jaunimui trūksta pilietiškumo skatinimo veiklų (67 proc.), nepakankamai ugdoma jaunimo lyderystė (34 proc.), nepakanka dėmesio ugdant ir puoselėjant žaliojo kurso principus. Vis dar trūksta ir naujų kūrybiškumo skatinimo iniciatyvų, kurias taip mėgsta Visagine gyvenantis jaunimas.

Atsižvelgiant į visas aukščiau aptartas įžvalgas Aktyvaus jaunimo erdvė Visagine sieks suvienyti veikiančias organizacijas, skatins jų tarpusavio bendradarbiavimą, ieškos produktyviausių ir naujų komunikacijos įrankių.

Jau artimiausiu Aktyvaus jaunimo erdvėje Taikos pr.7 numatytos šios veiklos:

  • Susitikimas su lyderiais ir diskusija “Lyderiais gimstama ar tampama?”
  • Lyderystę skatinantis edukacinis renginys “Kaip tapti lyderiu?”
  • Susitikimas su Lietuvos pilietinėmis organizacijomis ir diskusija “Kas yra pilietiškumas?”
  • Susitikimas su kūrybinių industrijų atstovais: “Kas yra kūrybiškumas?”

Iki pat šių jaunimo metų pabaigos vyks renginiai, edukacijos, mokymai, diskusijos ir kitos veiklos, skatinančios jaunimo pilietiškumą ir kūrybiškumą, ugdančios žaliojo kurso principus bei įkvepiančios jaunus žmones imtis lyderystės sprendžiant miesto klausimus. Sužinoti apie artimiausius planuojamus renginius galima Visagino ekonomikos plėtros agentūros Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Visaginasvepa, bei Lietuvos Jaunimo metų internetinėje svetainėje https://jauni2022.lt/#veikla

Dauguma šių veiklų vyks VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūros patalpose Taikos pr. 7, Visaginas. Jaunimui šios patalpos yra atviros kiekvieną darbo dieną nuo 14:00 iki 18:00 valandos.

#visaginas #jaunimas #jauni2022 #EYY2022 #EuropeanYearofYouth2022 #visaginoaje #Visaginojaunimas #visaginoliberalusjaunimas #visaginolms #visagino.msic #eisfamily